Tłumaczenia

W Manufakturze Sukcesu znajdą Państwo także szerokie spektrum usług w zakresie tłumaczenia języka ukraińskiego i rosyjskiego w różnych branżach: od ekonomii, hotelarstwa poprzez usługi transportowe, a kończąc na dziedzinach artystycznych. Każde zlecenie jest realizowane z należytą starannością i przestrzeganiem ustalonych terminów. Otrzymają Państwo dokładny i pełny przekład oryginału. Manufaktura Sukcesu oferuje tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne oraz tłumaczenia ustne.

manufaktura sukcesu tłumaczenia

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne, zwykłe i specjalistyczne, są wyceniane indywidualne.
W Manufakturze Sukcesu można przetłumaczyć:

  • korespondencję służbową i prywatną
  • dokumentację techniczną
  • biuletyny informacyjne, foldery, katalogi
  • instrukcje obsługi, opisy maszyn i urządzeń, raporty techniczne, specyfikacje
  • instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
  • materiały reklamowe (ulotki, broszury, strony internetowe, prezentacje multimedialne)
  • inne

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne wykonuję podczas spotkań biznesowych, targów, szkoleń, wizyt zagranicznych gości, wyjazdów za granicę. Język ukraiński jest moim językiem ojczystym, język rosyjski jest językiem, który towarzyszył mi od dzieciństwa, a językiem polskim władam lepiej niż spora cześć tych, dla których jest to język rodzimy. Mogę zapewnić Państwa, że tłumaczę fachowo. Koszt godziny tłumaczeń ustnych waha się od 130 do 150 złotych za godzinę – w zależności od zagadnień, intensywności oraz branży.

Tłumaczenia przysięgłe

Oferujemy także tłumaczenia uwierzytelnione z języka ukraińskiego z terminem realizacji 7-10 dni. Tłumaczenia dokumentów urzędowych (m.in. dyplomów, certyfikatów, dokumentów poświadczonych przez notariusza lub sporządzonych w formie aktu notarialnego itd.) są wykonane u nas i zaświadczone tłumaczem, wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP. Tłumaczenia przysięgłe mogą być wymagane przez np. sądy, Policję, ale także urząd stanu cywilnego oraz inne instytucje pożytku publicznego.

Jesteś zainteresowany jedną z powyższych usług ?

Menu